Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa – 8 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ