Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa – 4 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ