Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa – 10 Proje GEREKÇESİ | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ

Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa – 10 Proje GEREKÇESİ

Ülkemizde Otizm Spektrum Bozuklulukları ile ilgili hiçbir istatistik veri yoktur; bu durum 2016 yılında resmi gazete ilan edilen Otizm Eylem Planının hayata geçmesine yönelik detaylı eylem ve uygulamaların  sayısal olarak tanımlanmasını, mali analizlerinin yapılmasını, bütçelenmesini ve fonlanmasını olanaksız kılmaktadır; Bu durum Otizm Eylem Planının (OEP) uygulanabilir, yenilenebilir,  izlenebilir ve etkinliğinin ölçülebilir olmasını engellemektedir.  Ayrıca Otizm Eylem Planında 6 ana eksende (farkındalık, erken tanı – tedavi, aile desteği, eğitim, istihdam, sosyal destekler ve bakım ) çözüme yönelik uygulama detayları tanımsızdır. Bunun yanında istatistik veriler ve uygulama detayları olmadığı için Oep’nın Mali analizleri ve Bütçesi yapılamamaktadır.  Günümüzde Otizmin devlet bütçesindeki payını da ( tanılama, özel eğitim ve rehabilitasyon, tıbbi tedavi ve takip, bakım vb) göremiyoruz; ayrıca Otizmin aileler üzerindeki ve dolayısı ile toplumdaki sosyal maliyetininde araştırılması gerekiyor ( ailelerde geçimsizlik, boşanma, iş ve kariyer kayıpları,vb).  Halihazırdaki Otizm Eylem Planında Bütçe olmadığı için nasıl fonlanacağı ve kaynak sağlanacağı da belirsizdir. Bu nedenler ortadan kalkmadan Otizm Eylem Planının hayata geçme, izlenebilme, etkinliğini ölçebilme ve yenileme olanağı yoktur. Asperder’in Otizm Eylem Planı  Araştırma ve Geliştirme Projesi bu sorunların çözümüne yöneliktir.