Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa – 7 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ