Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa – 5 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ