Asperder ACİL

Dikkat : Bu sayfa yapım aşamasındadır..

ÇALIŞMANIN ADI ve WEB SİTESİ :

ASPERDER ACİL

TANIMI ve KAPSAMI :
Ergen, genç ve yetişkin AS ve YFO’ lara yönelik psikolojik ve sosyal acil destek ve yardım ünitesi

AMACI :
AS ve YFO muzdaribi ergen, genç ve yetişkinlerin psikolojik ve sosyal yönden acil yardım, destek ve müdahale gerektiren durumlarında kolay ve hızlı ulaşabilecekleri bir hat oluşturmak; acil durumdaki AS / YFO lu bireye gereken desteğin / yardımın en kısa sürede ulaştırılmasını sağlamak

AŞAMASI :
ASPERDER ACİL  – Hazırlık aşamasında