Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa – 2 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ