Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa 13 Proje ORTAKLARI | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ