Otizm Eylem Planı Araştırma Geliştirme Projesi – sayfa – 6 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ