Asperder MESLEK / İŞ | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ

Asperder MESLEK / İŞ

Dikkat : Bu sayfa yapım aşamasındadır..

ÇALIŞMANIN ADI ve WEB SİTESİ :

ASPERDER MESLEK /  İŞ İSTİHDAM ÇALIŞMASI

TANIMI ve KAPSAMI :
AS ve YFO’ lara yönelik Türkiye şartlarına uygun iş tanımlarinin yapilmasi. AS ve YFO ların yetenek ve handikapları, özel hassasiyetleri gözetilerek iş ortamlarının oluşturulması  ve geliştirme çalışmaları.

AMACI :
AS ve YFO muzdaribi genç ve yetişkinlerin özel handikap ve yetenekleri gözetilerek iş hayatında yer almalarının sağlanması; çalışan AS ve YFO ların mobbing, kötüye kullanılma, dışlanma vb uygulamaların engellenmesi

AŞAMASI :
ASPERDER MESLEK /  İŞ İSTİHDAM ÇALIŞMASI – Hazırlık aşamasında