Otizme Dokun Heykel Projesi-2 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ

Otizme Dokun Heykel Projesi-2

Yarışmaya katılan Msgsu Heykel bölümü son sınıf öğrencisi sanatçılara
Asperder Dernek tarafından Otizm hakkında, Otistik Akıl ve Otizme sanatsal ve felsefi yaklaşımlar açılarından bilgilendirme yapıldı.
2019 yılı: Eser üretim süreci sonunda üç heykel Msgsü Akademik kurulu tarafından finale alındı. 30 Ocak 2019 tarihinde Msgsü Heykel Bölümünde Jüri tarafından finale kalan üç eserin değerlendirilmesi yapıldı. Msgsu Heykel böl.başk.Prof.Dr.Neslihan Pala, Msgsü öğretim üyesi Dr.Önder Büyükerman, Msgsü öğretim üyesi Dr.Ömer Emre Yavuz, Kadıköy Belediyesi Kentsel Tasarım Md.Mukadder Çetiz ve Asperder yk.başk.Mesut Başar tarafından oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda Aylin Taslak’a ait sonsuzluk temalı eser birinci eser olarak seçildi. Ceren Elif Yavuzalp’e ait gonca temalı eserin ikinci ve Aysun Telli’ye ait içe dönüş temalı eser üçüncü olarak seçildiği jüri değerlendirmesi eserlerin her birinin nitelikli ve farklı bakış açılarına sahip olması nedeniyle hayli zorlayıcı oldu.

Yarışmada birinci seçilen Aylin Taslak’a ait sonsuzluk temalı eser Kadıköy Belediyesi tarafından beşbin lira telif bedeli ile ödüllendirildi.

Yarışmada Ceren Elif Yavuzalp’e ait gonca temalı eserin ikinci seçildi.

Yarışmada Aysun Telli’ye ait içe dönüş temalı eser üçüncü seçildi.

2019 yılı Haziran ayında yarışmayı sonsuzluk temalı eseri ile kazanan
Aylin Taslak ve Kadıköy Belediyesi arasında yapılan sözleşme ile eserin büyük ölçek çalışmasına sanatçı tarafından başlandı. Kadıköy Sahrayı Cedid 19 Mayıs parkına konuşlandırılacak Otizme Dokun – Sonsuzluk temalı eserin konuşlandırılacağı park Otizm Farkındalık Alanı olarak adlandırılacak. Dünyada bu kavramda ilk kez ülkemizde yapılan bu değerli çalışmada eserin konuşlandırılması ve açılış 2019 Ağustos – Eylül döneminde gerçekleşecek.

Otizme Dokun – Sonsuzluk Heykel eserinin sanatçı Aylin Taslak tarafından büyük ölçek çalışması tamamlanmak üzere..

sayfa 1<<